Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Ενεργειακή Μετάβαση: Διεθνείς Καλές Πρακτικές και ο Κυπριακός Ενεργειακός Τομέας», που διοργανώθηκε στις 15 Μαΐου 2023 από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO για τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Frederick, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, έλαβε τιμητικό βραβείο για το αναγνωρισμένο διεθνές ερευνητικό και συγγραφικό του έργο στον ενεργειακό τομέα.
 
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ έθεσε προβληματισμούς σχετικά με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2050 αναδεικνύοντας το θέμα της επιτάχυνσης της χρήσης των αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα έκανε αναφορά για την μακροπρόθεσμη ενεργειακή́ στρατηγική́ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο μετάβασής της από την οικονομία του άνθρακα στην οικονομία του υδρογόνου. Ανέφερε καλές πρακτικές για την εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στα ηλεκτρικά συστήματα για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις πολύπλοκες αγορές ηλεκτρισμού και για τις ανάγκες επανασχεδιασμού των ηλεκτρικών συστημάτων, με έμφαση τον Κυπριακό́ Ενεργειακό τομέα.
 
Επίσης, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στους κύριους πυλώνες για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού τομέα της Κύπρου σε ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα έως το 2060.
 
Το τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά από τον έντιμο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Παπαναστασίου.
 
 
Λευκωσία 16 Μαΐου 2023