Πραγματοποιείται στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) και των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Αυστρίας με τους Ισραηλινούς Ρυθμιστές Ενέργειας σε θέματα Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. 

Κατά τη συνάντηση, αναμένεται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις ανάπτυξης στην αγορά ενέργειας σε Ευρώπη και Ισραήλ, τις δομικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, υποδομών, επενδύσεων καθώς τις εξελίξεις επί των ερευνών  των Υδρογονανθράκων στην Νοτιανατολική Μεσόγειο. 

Η συνάντηση αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστών Ενέργειας, με στόχο την αξιοποίηση των νέων ενεργειακών πηγών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης.