Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ως Μέλος του Οργανισμού των Ρυθμιστών Ενέργειας για το Αέριο και τον Ηλεκτρισμό της Μεσογείου (Association of the Mediterranean Regulators for Electricity and Gas - MEDREG) ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα φιλοξενήσει στις 8 Απριλίου, 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, την ολοήμερη συνάντηση των Λειτουργών Επικοινωνίας του MEDREG και της Ομάδας Εργασίας για Θεσμικά Θέματα. Κύριος στόχος του Οργανισμού Συνεργασίας είναι η προώθηση ενός σταθερού και εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ευρω-Μεσογειακή Αγορά Ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών ενέργειας και των δυο περιφερειών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών μεταξύ των μελών. Οι εν λόγω συναντήσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος εργασίας του 2014 σε σχέση με την προώθηση των στόχων του Οργανισμού, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, της συλλογής δεδομένων και της διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Οργανισμό MEDREG μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.medreg-regulators.org/