Στις 17 Μαΐου 2023, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών από τις χώρες μέλη του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου («East Mediterranean Gas Forum – EMGF»), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (Κύπρος), GASREG (Αίγυπτος), CRE (Γαλλία), RAE (Ελλάδα), NGA (Ισραήλ), ARERA (Ιταλία), EMRC (Ιορδανία), PNA (Παλαιστίνη) συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο για την 4η συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC). Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της RAAC και Πρόεδρο της ΡΑΕΚ, Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ στη Λευκωσία.

Τη συνάντηση άνοιξε με δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, κ. Osama Mobarez καθώς και ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς. Και οι δύο χαιρέτισαν τους συμμετέχοντες, ενώ επεσήμαναν τη ύψιστη σημασία της συνεργασίας για το βιώσιμο μέλλον και τον ρόλο που διαδραματίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) στην περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Η 4η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) ξεκίνησε με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των Προέδρων των Ρυθμιστικών Αρχών που επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με συστάσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, της ελκυστικότητας και της καινοτομίας. Οι Πρόεδροι τόνισαν την ανάγκη διαφανούς και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου που θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις και θα επιτρέψει ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος των καταναλωτών.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) ενέκριναν το σχέδιο εργασίας, το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων δραστηριοτήτων καθώς και το Έγγραφο Θέσεων της Επιτροπής σε σχέση με τη «Μακροπρόθεσμη Στρατηγική» του EMGF που στοχεύει στην απελευθέρωση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) παρουσίασαν το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Η RAE παρουσίασε επισκόπηση των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν στις χώρες μέλη του EMGF. Η ΡΑΕΚ, παρουσίασε την πρόοδο της μελέτης «Έργα περιφερειακής συνεργασίας», που στοχεύει στον εντοπισμό και την ταξινόμηση όλων των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έργων διασυνοριακής διασύνδεσης.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, τα μέλη συζήτησαν επίσης τους Κανόνες και Διαδικασίες του RAAC με στόχο τη ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC).

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, με συντονιστή τη ΡΑΕΚ, σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υπουργική συνεδρίαση του EMGF. Τα μέλη συμφώνησαν να συγκαλέσουν την επόμενη συνεδρίαση της RAAC στο Κάιρο τον Ιούλιο του 2023, μαζί με την Υπουργική Σύνοδο του EMGF.

Ο Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την εποικοδομητική συζήτηση και τόνισε τη σημασία να συνεχίσει η Επιτροπή να λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για τη δημιουργία ενός δομημένου διαλόγου για το φυσικό αέριο καθώς και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών και περιφερειακών πολιτικών για το φυσικό αέριο οι οποίες να βασίζονται σε ένα κοινό όραμα.
 
 
Υπό το φως των πολυάριθμων σημαντικών ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία δέκα χρόνια, το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum «EMGF»), ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και έκτοτε εξελίχθηκε σταδιακά στο πιο διάσημο Ενεργειακό Φόρουμ στην περιοχή της Μεσογείου. Οι χώρες μέλη του EMGF είναι επί του παρόντος η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη. και παρατηρητές της είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των αντίστοιχων Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και Φυσικού Αερίου κάθε μέλους του EMGF και να μοιραστούν την εμπειρία τους συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των κανονισμών και των πολιτικών εμπορίου και προμήθειας φυσικού αερίου σε περιφερειακό επίπεδο, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών («RAAC») ιδρύθηκε υπό την ομπρέλα του EMGF.
 

Λευκωσία 17 Μαΐου 2023