Στην 5η Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (Regulatory Authority Advisory Committee - RAAC), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024, συμμετείχαν οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών από τις Χώρες Μέλη του Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum - EMGF).

Ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, κ. Osama Mobarez, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του EMGF, Eng. Alaa Hagar και ο Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών RAAC, Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, εξέφρασαν θερμό καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες κατά την εναρκτήρια συνεδρία και τόνισαν τη σημασία της διατήρησης συλλογικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του τομέα του φυσικού αερίου για τη διασφάλιση ενός ανθεκτικού και ευημερούντος μέλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι βλέψεις των χωρών μελών του EMGF, με επίκεντρο τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές καθώς και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές φυσικού αερίου στην περιοχή της Μεσογείου. Έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις, ανταλλάχθηκαν γνώμες, γνώσεις και αναλύσεις σχετικά με την τρέχουσα και την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή της Μεσογείου. Η ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν αναπόσπαστο μέρος της διαμόρφωσης των μεσοπρόθεσμων συστάσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και ακμάζουσας διασυνδεδεμένης περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου και εμπορικού κόμβου.
Επίσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για την πρόοδο σε θέματα που εστιάζουν σε έργα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εξετάστηκε συλλογικά το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους και τα ρυθμιστικά ορόσημα και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα των προσεχών συναντήσεων και εργαστηρίων, θέτοντας τις βάσεις για συνεχή διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών RAAC.
 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με καταληκτική τοποθέτηση από τον Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά, Πρόεδρο της ΡΑΕΚ και Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών RAAC, ο οποίος ανέφερε ότι:
«Η επιτυχία της σημερινής συνάντησης αποτελεί απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας. Η αφοσίωσή σας και η τεχνογνωσία σας, όχι μόνο έχουν εμπλουτίσει τις συζητήσεις μας, αλλά είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού τοπίου της περιοχής της Μεσογείου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών RAAC ανυπομονεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συνεχίζοντας την προώθηση του διαλόγου, την ανταλλαγή γνώσεων και την ώθηση θετικών αλλαγών στο ρυθμιστικό περιβάλλον. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τον ενεργειακό τομέα».
 
Υπό το φως των πολυάριθμων σημαντικών ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία δέκα χρόνια, το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum «EMGF»), ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και έκτοτε εξελίχθηκε σταδιακά στο πιο διάσημο Φόρουμ Αερίου στην περιοχή της Μεσογείου. Οι χώρες μέλη του EMGF είναι επί του παρόντος η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη. και παρατηρητές της είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των αντίστοιχων Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και Φυσικού Αερίου κάθε μέλους του EMGF και να μοιραστούν την εμπειρία τους συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των κανονισμών και των πολιτικών εμπορίου και προμήθειας φυσικού αερίου σε περιφερειακό επίπεδο, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών («RAAC») ιδρύθηκε υπό την ομπρέλα του EMGF.
  
 
Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2024