Τα Μέλη της ΡΑΕΚ επέδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2012.

Κατά την επίδοση της ετήσιας έκθεσης της αρχής τα Μέλη της ΡΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να καλύψουν θέματα που έχουν σχέση με την αγορά ηλεκτρισμού, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έγινε ενημέρωση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σημαντική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το 2013, η οποία οφείλεται στις αποφάσεις της ΡΑΕΚ που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης των Μονάδων του Η.Σ Βασιλικού αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του ιδίου του Προέδρου λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και στη μείωση της τιμής των καυσίμων. 

Επίσης κατά τη συνάντηση η ΡΑΕΚ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης η οποία απασχόλησε τη ΡΑΕΚ για σχεδόν δύο χρόνια, για τα σχέδια net metering για τις ανανεώσιμες πηγές που αφορούν τον κάθε οικιακό καταναλωτή, τα συστήματα αυτοπαραγωγής που αφορούν εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και για το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης της ΡΑΕΚ τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της παγοποίησης προσλήψεων, παρόλο που στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς υπάρχουν πέντε κενές θέσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που χειρίζεται η ΡΑΕΚ και εξέφρασε την στήριξη του στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΡΑΕΚ για να επιτύχει τους στόχους της.