Ένωση Ρυθμιστών της Μεσογείου για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο (MEDREG)

Η MedReg είναι η Ένωση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Μεσογείου, η οποία ιδρύθηκε το 2007, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο και έχει την έδρα της στη Ρώμη. Σήμερα αποτελείται από 24 Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας (Αλβανία (ERE), Αλγερία (CREG και ΑRΗ), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (SERC), Κροατία (HERA), Κύπρος (ΡΑΕΚ), Αίγυπτος (EgyptEra), Γαλλία (CRE), Ελλάδα (ΡΑΕ), Ισραήλ (PUA και NGA), Ιταλία (AEEGSI), Ιορδανία (EMRC και MEMR), Λιβύη (ME), Μάλτα (REWS), Μαυροβούνιο (REGAGEN), Μαρόκο (MEMEE), Παλαιστίνη (PERC), Πορτογαλία (ERSE), Σλοβενία (AGEN-RS), Ισπανία (CNMC), Τυνησία (MIT) και Τουρκία (EMRA)).

Η MedReg προωθεί ένα διαφανές, σταθερό και εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση στην ολοκλήρωση της αγοράς και στις επενδύσεις υποδομών, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών και τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων στη λεκάνη της Μεσογείου, με στόχο την εφαρμογή των προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας μελλοντικής Μεσογειακής Κοινότητας Ενέργειας, που να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή (bottom-up approach).

Η MedReg υποστηρίζεται ενεργά από την ΕΕ και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER). Η Γενική Συνέλευση του MedReg συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.

Η Κύπρος εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις από τον Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ.

Ιστοσελίδα: medreg-regulators.org