Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 1998, το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Συνέδριο για την Ηλεκτρική Ενέργεια (Florence Forum), για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ένα έτος αργότερα δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Συνέδριο για το Φυσικό Αέριο (Madrid Forum), ισοδύναμο του Συνεδρίου της Φλωρεντίας, για τον τομέα του Φυσικού Αερίου. Τα Ευρωπαϊκά Ρυθμιστικά Συνέδρια, συγκαλούνται μία με δύο φορές το χρόνο με τη συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών μελών, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, εκπροσώπων οργανώσεων εμπόρων, καταναλωτών, χρηστών δικτύων μεταφοράς, καθώς και των οργανωμένων αγορών ενέργειας και έχουν αναδειχθεί σήμερα σε ανεπίσημα συμβουλευτικά όργανα της Κοινότητας και χώρους ανάδειξης προβλημάτων της εσωτερικής αγοράς αλλά και προώθησης λύσεων σε αυτά. Τα Ευρωπαϊκά Ρυθμιστικά Συνέδρια της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης, αποτέλεσαν τη βάση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συνεδρίου των Πολιτών (London Forum), το οποίο παρέχει υποστήριξη στους καταναλωτές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά ενέργειας και αναζητά λύσεις. Η πρώτη συνεδρίαση του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2008 στο Λονδίνο. Επίσης, αποτέλεσαν βάση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Συνεδρίου Αειφόρου Ενέργειας (Bucharest Forum), το οποίο ασχολείται με την προώθηση της αειφόρου ενέργειας. 

Η ΡΑΕK παρακολουθεί συστηματικά τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια της ενέργειας και συμμετέχει στις εργασίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια, καθώς και προηγούμενες ή προγραμματισμένες συναντήσεις, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιστοσελίδα: ec.europa.eu/energy/en/events

Συνέδρια της Ενεργειακής Κοινότητας

Η δημιουργία της Κοινότητας Συνεδρίων Ενέργειας αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη της Ενεργειακής Κοινότητας. Τα Συνέδρια Ενέργειας συγκεντρώνουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Υπό την προεδρία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συνέδρια εγκρίνουν συμπεράσματα και τα διαβιβάζουν στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Το πρώτο συνέδριο ηλεκτρικής ενέργειας, το Ρυθμιστικό Συνέδριο των Αθηνών, συγκλήθηκε το 2002, πριν από την υπογραφή της Συνθήκης. Οι συνεδριάσεις του άνοιξαν το δρόμο για την υπογραφή του Μνημονίου της Αθήνας το 2002 και αργότερα για τη σύνταξη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας. Λειτούργησε κατά τα πρότυπα του Συνεδρίου της Φλωρεντίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συνέδριο συνεδριάζει μία φορά το χρόνο στην Αθήνα. Το Ρυθμιστικό Συνέδριο της Ενεργειακής Κοινότητας για το Φυσικό Αέριο διεξάγεται μία φορά το χρόνο στη Σλοβενία. Οι διατάξεις του Συνεδρίου ήταν μέρος της διαδικασίας της Αθήνας, ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης. Η Συνθήκη κάνει ρητή αναφορά στη δημιουργία του Συνεδρίου Φυσικού Αερίου. Το Ρυθμιστικό Συνέδριο για το Πετρέλαιο δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008, προκειμένου να βοηθήσει στην εφαρμογή του κεκτημένου της Ενεργειακής Κοινότητας πετρελαίου. Η πρώτη του συνεδρία πραγματοποιήθηκε το 2009 και έκτοτε συνεδριάζει μια φορά το χρόνο στο Βελιγράδι. Το Ρυθμιστικό Συνέδριο για την Κοινωνική Πολιτική ολοκληρώνει το σύστημα Συνεδρίων της Ενεργειακής Κοινότητας.  Συνεδρίαζε κάθε χρόνο από το 2007 έως το 2014. Ιδρύθηκε για να επανεξετάσει την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονταν στο Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κοινωνικά θέματα που εγκρίθηκε το 2007.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα Συνέδρια της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και προηγούμενες ή προγραμματισμένες συναντήσεις, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας.