Top
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Καλώς ήλθατε στην Κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της Κυπριακής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου βρίσκεται στη διεύθυνση:
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
 
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Κυπριακής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.
 
Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση απορρήτου και Δήλωση αποποίησης ευθυνών και οποιεσδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Η δική σας» αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς οι ίδιοι», «Εμείς», «Μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το «Party», το «Parties», ή «Us», αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή στον Πελάτη ή στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εκτίμηση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για τον ρητό σκοπό της Οι ανάγκες του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπόκεινται στον ισχύοντα νόμο της Κύπρου.
 
Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της Κυπριακής Ενεργειακής Ρυθμιστικής Αρχής, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Κυπριακής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 
Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από τους συνεργάτες / διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies
 
Αδεια
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ή / και οι δικαιοπάροχοι της διαθέτουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε ή / και να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 
Δεν πρέπει να:  
 
Αναδημοσίευση υλικού από το https://www.cera.org.cy
Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια υλικό από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy
Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από το https://www.cera.org.cy
Αναδιανομή περιεχομένου από την Κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).
 
Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας
Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Οργανισμοί ειδήσεων;
Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως υπερσύνδεσμοι προς τους ιστότοπους άλλων καταχωρισμένων επιχειρήσεων. και
Διαπιστευμένες επιχειρήσεις Systemwide εκτός από την πρόσκληση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται στον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.
Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή / και τις επιχειρήσεις, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, η American Automobile Association, η AARP και η Consumers Union ·
ιστότοποι κοινότητας dot.com;
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων φιλανθρωπικών οργανώσεων,
Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.
διαδικτυακές πύλες;
λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις · και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.
Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως η εργασία-στο- ευκαιρίες στο σπίτι, δεν επιτρέπεται να συνδέονται) · (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό αρχείο μαζί μας · (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερτερεί της απουσίας συνδέσμου είναι στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων ή κατά τα άλλα είναι συνεπές με το περιεχόμενο σύνταξης σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.
 
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδέσμου και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.
 
Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.
 
Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θέλετε να συνδέσετε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.
 
Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν στον ιστότοπό μας ως εξής:
 
Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα. ή
Με τη χρήση του ομοιόμορφου εντοπισμού πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με; ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της ιστοσελίδας μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της Κυπριακής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή άλλου έργου τέχνης για σύνδεση απουσίας συμφωνίας άδειας για εμπορικά σήματα.
 
Iframes
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή η χρήση άλλων τεχνικών που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.
 
Επιφύλαξη δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στον ιστότοπό μας μετά από τέτοιο αίτημα. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσής του ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.
 
Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας
Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.
 
Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυηθούμε την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι ενημερωμένο.
 
Ευθύνη περιεχομένου
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε σελίδα στον Ιστότοπό σας ή εντός οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, παραβιάζει διαφορετικά, ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση, δικαιώματα τρίτων.
 
Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγεται ο νόμος σχετικά με ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα για σκοπούς ή / και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:
 
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια.
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή για ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
Περιορίστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ή
εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή εσάς που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή
 
σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος.
 
Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 24936
1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: 00357 22 666363
Φαξ: 00357 22 667763
Ηλ. Ταχυδρομείο: regulator.cy@cera.org.cy

Ενημερωτικό Δελτίο
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπού σας με τους συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων. Κάνοντας κλικ στην Πολιτική cookie συναινείτε να αποθηκεύετε στη συσκευή σας όλες τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην Πολιτική cookie.