Top
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ήρθατε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου βρίσκεται:
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: Οι όροι «Χρήστης»,«Εσείς», «Εσάς» και «Σας» αναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οργανισμού. Οι όροι «Ο Οργανισμός»,«Εμείς οι ίδιοι»,«Εμείς», «Μας» και «Εμάς» αναφέρονται στον Οργανισμό μας. Οι όροι «Συμβαλλόμενο μέρος», «Συμβαλλόμενα Μέρη», ή «Εμάς»/«Μας», αναφέρονται είτε τόσο στον Χρήστη όσο και σε εμάς τους ίδιους, είτε στον Χρήστη ή σε εμάς τους ίδιους. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή αυτής και στην καταβολή του αντιτίμου που είναι απαραίτητη για την ανάληψη από εμάς του έργου υποστήριξης προς τον Χρήστη με τον πιο κατάλληλο τρόπο, είτε με επίσημες συσκέψεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, για τον δηλωμένο ρητώς σκοπό της ανταπόκρισης στις ανάγκες του Χρήστη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών/προϊόντων του Οργανισμού, σύμφωνα με και με την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου της Κύπρου. Οι ανωτέρω όροι ή άλλες λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ενικό, πληθυντικό, με κεφαλαία γράμματα ή/και με τις αντωνυμίες αυτός/ αυτή ή αυτοί και τα άρθρα ο/η ή οι, θεωρούνται ισοδύναμοι και, ως εκ τούτου, αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο.

Cookies
Ο ιστότοπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστότοπους χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας μας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας στην εν λόγω περιοχή και την ευκολία χρήσης από τους επισκέπτες. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας / συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται. Μπορείτε να προβάλετε ή / και να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύονται εκ μέρους σας τα εξής: 
Η αναδημοσίευση υλικού από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy
Η πώληση, μίσθωση ή η παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης υλικού από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy
Η αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από τη διεύθυνση https://www.cera.org.cy
Η ανακατανομή περιεχομένου από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (εκτός εάν το περιεχόμενο δημιουργείται ειδικά για αναδιανομή).

Συνδέσεις στο Περιεχόμενό μας
Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση:
Κυβερνητικές υπηρεσίες
Μηχανές αναζήτησης
Πρακτορεία ειδήσεων
Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, οι οποίοι όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο μπορούν να συνδέονται στον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως συνδέονται με τους ιστότοπους άλλων καταχωρημένων επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεις που είναι διαπιστευμένες σε όλο το σύστημα εκτός από αιτούντες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπικών οργανώσεων και φιλανθρωπικές ομάδες εράνων τα οποία δεν μπορούν να συνδέονται στον ιστότοπό μας.
Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται στην αρχική σελίδα μας, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: α) δεν είναι παραπλανητικός με κανέναν τρόπο β) δεν οδηγεί με ψευδή μέσα σε χορηγία, υποστήριξη/ διαφήμιση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και γ) είναι σχετικός με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του συνδεδεμένου μέρους.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια άλλες αιτήσεις σύνδεσης από τους εξής τύπους οργανισμών:
κοινώς γνωστές πηγές πληροφόρησης για τους καταναλωτές ή / και τις επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών (American Automobile Association, ΑΑΑ) και η Ένωση Καταναλωτών
δικτυακούς τόπους κοινότητας dot.com
ενώσεις ή άλλους ομίλους που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων φιλανθρωπικών οργανώσεων
διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων
διαδικτυακές πύλες
λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε τις αιτήσεις σύνδεσης από τους εν λόγω οργανισμούς εάν διαπιστώσουμε ότι: α) ο σύνδεσμος δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο σε εμάς ή στις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ευκαιρίες εργασίας από το σπίτι, δεν θα επιτρέπεται να συνδέονται) β) σύμφωνα με το αρχείο μας ο οργανισμός έχει ικανοποιητικές επιδόσεις γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερτερεί της απουσίας μας και δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με πόρους ή συμφωνεί με άλλον τρόπο με το συντακτικό περιεχόμενο ενός ενημερωτικού δελτίου ή παρόμοιου προϊόντος που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται στην αρχική σελίδα μας, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: α) δεν είναι παραπλανητικός με κανέναν τρόπο β) δεν οδηγεί με ψευδή μέσα σε χορηγία, υποστήριξη/ διαφήμιση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και γ) είναι σχετικός με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του συνδεδεμένου μέρους.

Αν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Παρακαλούμε συμπεριλάβετε το όνομά σας, την επωνυμία του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (για παράδειγμα αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, έναν κατάλογο οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και έναν κατάλογο με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε. Η απάντησή μας θα σας αποσταλεί σε 2-3 εβδομάδες.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται στον ιστότοπό μας ως εξής:
Με χρήση της επωνυμίας του οργανισμού ή
Με τη χρήση διαδικτυακής διεύθυνσης (web address) όντας συνδεδεμένοι ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του διαδικτυακού τόπου ή του υλικού μας όντας συνδεδεμένοι, ο οποίος ιστότοπος ή υλικό έχει νόημα στο πλαίσιο και στη μορφή του περιεχομένου του ιστότοπου του συνδεόμενου μέρους.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου ή άλλων έργων τέχνης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου για τη σύνδεση ελλείψει συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος.

Ενσωματωμένα πλαίσια (IFRAMEs)
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και έγγραφη άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Διατήρηση δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να ζητήσουμε την κατάργηση εκ μέρους σας όλων των συνδέσμων ή τυχόν συγκεκριμένου συνδέσμου στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς την ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική συνδέσμων της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας
Αν διαπιστώσετε στον ιστότοπό μας οποιονδήποτε σύνδεσμο ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα με ανάρμοστο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την κατάργηση των συνδέσμων, ωστόσο δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση αφαίρεσης ή άμεσης απάντησης.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές. Ωστόσο δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Ευθύνη Περιεχομένου
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή καμία υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε τον Οργανισμό μας έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή που βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Απαγορεύεται να εμφανιστεί οποιοσδήποτε σύνδεσμος σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ως δυσφημιστικό, ασαφές ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο ή υποστηρίζει την προσβολή ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από το νόμο όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων). Κανένα στοιχείο στην παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν:
περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια,
περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,
περιορίζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ούτε
αποκλείει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης: α) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δήλωση αποποίησης ευθύνης ή
που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση νομικής υποχρέωσης.

Στον βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία.
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 24936
1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: 00357 22 666363
Φαξ: 00357 22 667763
Ηλ. Ταχυδρομείο: regulator.cy@cera.org.cy

Ενημερωτικό Δελτίο

20 Χρόνια ΡΑΕΚ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπού σας με τους συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων. Κάνοντας κλικ στην Πολιτική cookie συναινείτε να αποθηκεύετε στη συσκευή σας όλες τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην Πολιτική cookie.