Top
 •  

  REMIT

    • Οι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με το REMIT μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία / Εσωτερική Αγορά Ενέργειας.

     Οι Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕΚ σχετικά με το REMIT μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Αποφάσεις.
    • Οι συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας στην Κύπρο  θα πρέπει να εγγραφούν, μέσω της ΡΑΕΚ, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  
     Εγγραφή

     Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εγγραφή των συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας στην Κύπρο καλείται Κεντρικό Ευρωπαϊκό Μητρώο για τους Συμμετέχοντες στις Αγορές Ενέργειας CEREMP.

     To CEREMP είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τoν ACER και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για χρήση από τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εγγραφής και υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT.

     Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρώπη (ACER) έχει ήδη καθορίσει τις πληροφορίες που θα πρέπει να υποβάλλονται για την ηλεκτρονική εγγραφή των συμμετεχόντων. To είδος και o τύπος των στοιχείων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της Απόφασης 01/2012 του ACER.

     Η ΡΑΕK, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, έχει δημιουργήσει ειδικό μητρώο συμμετεχόντων για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού REMIT το οποίο και φέρει την υποχρέωση να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

     Για σκοπούς υποβοήθησης και υποστήριξης των συμμετεχόντων στην αγορά υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Εγγραφής CEREMP.

     Για περαιτέρω υποστήριξη παρακαλώ αποστείλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy με τίτλο REMIT-CEREMP-CERA-(Name of Market Participant) –Question. 
    • Με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ 1348/2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού REMIT καθορίζονται τα ακόλουθα:
      
     • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015. 
     • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, του Κανονισμού εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
     • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Οκτωβρίου 2015, όχι όμως πριν τεθεί σε λειτουργία η κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013. 
     • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3, 5, 7 και 9 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Απριλίου 2016. 
     • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει για τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού από τις 7 Απριλίου 2016.
     Προκειμένου να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με το ως άνω χρονοδιάγραμμα, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά (σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT ως «συμμετέχων στην αγορά» ορίζεται κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας) απαιτείται να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να αποκτήσουν μοναδικό αριθμό μητρώου (unique identifier) που εκδίδεται από τον  Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). 

     Ο ACER έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα CEREMP για την εγγραφή των συμμετεχόντων, η οποία και θα λειτουργεί κεντρικά από τον ίδιο τον Οργανισμό. Για τη λειτουργία της πλατφόρμας η ΡΑΕΚ υπέγραψε σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τον ACER (Service Level Agreement- SLA), καθώς και σχετικό μνημόνιο για την πρόσβαση στα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας στον ACER (Memorandum of Understanding on the sharing of information under REMIT). H εγγραφή πραγματοποιείται με επιλογή της αντίστοιχης εθνικής ρυθμιστικής αρχής (NRA) στο Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν οι συμμετέχοντες ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούνται.

     Η ΡΑΕΚ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) για την Κύπρο.

     Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται στην σχετική ιστοσελίδα του ACER (https://www.acer-remit.eu/portal/home).
    • Οι επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρεμπορικής επιβάλλεται να διατηρούν μηχανισμούς και διαδικασίες εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές. 

     Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι υπεύθυνο και ικανό να διαχειρίζεται  τον κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς και ότι έχει πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση ώστε να εντοπίζει τις δυνητικά ύποπτες συναλλαγές.

     Απαιτείται άμεση ενημέρωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν συναλλαγές όταν υποπτεύονται ότι κάποια συναλλαγή ενδεχομένως παραβιάζει τις απαγορεύσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) ή/και χειραγώγησης της αγοράς (market manipulation).

     Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συμπεριφοράς που μπορούν να θεωρηθούν ως εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγηση της αγοράς περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση των Οδηγιών Εφαρμογής του Κανονισμού REMIT που εκδόθηκαν από τον ACER. 

     Για να αναφέρετε μια ύποπτη συναλλαγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω online εφαρμογή γνωστοποίησης περιστατικών του ACER  Notification Platform.

     Με την υποβολή αναφοράς στην πλατφόρμα γνωστοποίησης του ACER, η ΡΑΕΚ ενημερώνεται άμεσα.
     • On 20 November 2019 ACER announced that he decided to suspend processing of pending applications for registration of REMIT reporting parties (link)
     • One year of successful data collection under REMIT - 07/10/2016 (link)
    • Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, ως προς την αναφορά δεδομένων προς τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας («Οργανισμός») 
      
     Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2018 στο πλαίσιο της διασφάλισης της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, επιθυμεί να φέρει στην προσοχή των συμμετεχόντων στην αγορά τα ακόλουθα ως προς την υποχρέωση αναφοράς δεδομένων. 
      
     Η αποτελεσματική επιτήρηση των χονδρικών αγορών ενέργειας απαιτεί τακτική παρακολούθηση των λεπτομερειών των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης, καθώς και δεδομένων σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
      
     Σύμφωνα με το άρθρο 8 (Συγκέντρωση Δεδομένων) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, οι συμμετέχοντες στην αγορά ή, για λογαριασμό τους πρόσωπο ή αρχή ως απαριθμείται ακολούθως:
     1. Τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του συμμετέχοντος στην αγορά·
     2. Ένα σύστημα αναφοράς συναλλαγών·
     3. Μια οργανωμένη αγορά, ένα σύστημα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλο πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνει συναλλαγές·
     4. Ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει εγγραφεί ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών· ή
     5. Μια αρμόδια αρχή που έχει λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), εφόσον έχει λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών,
      
     παρέχουν στον Οργανισμό καταγραφή των συναλλαγών στις χονδρικές αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης. 
      
     Οι πληροφορίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν: 
     1. τον ακριβή προσδιορισμό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής που αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν, 
     2. την τιμή και την ποσότητα που συμφωνήθηκε, 
     3. τις ημερομηνίες και τον χρόνο εκτέλεσης, 
     4. τα μέρη της συναλλαγής και τους δικαιούχους της συναλλαγής και 
     5. οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. 
      
     Ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τη συνολική ευθύνη, από τη στιγμή που οι απαιτούμενες πληροφορίες λαμβάνονται από πρόσωπο ή αρχή απαριθμούμενο πιο πάνω, η υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών του συμμετέχοντος στην αγορά θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.
      
     Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να αναφέρουν τακτικά στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες των ενεργειακών συμβάσεων χονδρικής που αφορούν τόσο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου όσο και τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων. Οι συμβάσεις για υπηρεσίες εξισορρόπησης, οι συμβάσεις μεταξύ διαφορετικών μελών του ίδιου ομίλου εταιρειών και οι συμβάσεις για την πώληση της παραγωγής μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεώς του.
      
     Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής ορίζει κανόνες για την παροχή δεδομένων στον Οργανισμό κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες των προς αναφορά ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και βασικών δεδομένων. Καθορίζει επίσης κατάλληλους διαύλους για την αναφορά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και της περιοδικότητας των σχετικών αναφορών.
      
     Λεπτομερής κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων βρίσκεται στο Άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ενώ κατάλογος των προς αναφορά συμβάσεων κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού βρίσκεται στο άρθρο 4. 
      
     Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και διατηρεί δημόσιο κατάλογο τυποποιημένων συμβάσεων, τον οποίο επικαιροποιεί εγκαίρως. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
      
     Για να διευκολυνθεί η αναφορά, ο Οργανισμός συντάσσει και δημοσιεύει, κατάλογο οργανωμένων αγορών τον οποίο επικαιροποιεί εγκαίρως. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
Σχετικοί Σύνδεσμοι
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 24936
1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: 00357 22 666363
Φαξ: 00357 22 667763
Ηλ. Ταχυδρομείο: regulator.cy@cera.org.cy

Ενημερωτικό Δελτίο

20 Χρόνια ΡΑΕΚ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπού σας με τους συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων. Κάνοντας κλικ στην Πολιτική cookie συναινείτε να αποθηκεύετε στη συσκευή σας όλες τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην Πολιτική cookie.