Οι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με το REMIT μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία / Εσωτερική Αγορά Ενέργειας.

Οι Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕΚ σχετικά με το REMIT μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Αποφάσεις.