Στην ενότητα Αποφάσεις Αδειοδότησης μπορείτε να βρείτε αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικές με την έκδοση αδειών.