Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:
 
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2019 1 (μία) Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική) Α8-Α10-Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
2/2019 1 (μία) Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός  Α2-Α5-Α7 (ii)
(Συνδυασμένες Κλίμακες)


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίες, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Θέσεις Εργασίας.