Ο κος. Ανδρέας Φρίξου, μόνιμος Λειτουργός Ενέργειας (Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας) και Αναπληρωτής Λειτουργός Α’ (Παρακολούθηση Αγοράς και Ανταγωνισμού), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), προάγεται στη μόνιμη θέση Λειτουργός Α’ (Παρακολούθηση Αγοράς και Ανταγωνισμού), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), από την 1η Αυγούστου 2017.
  
Η κα. Μαρία Μιχαηλίδου Μανώλη, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), από την 1η Αυγούστου 2017.