Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις 1/2020, 2/2020 και 3/2020 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαΐου 2020. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 6 Φεβρουαρίου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψήφιους και το Πρωτόκολλο για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.

https://www.cera.org.cy/el-gr/raek/details/theseis-ergasias