Μετά από επικοινωνία της ΡΑΕΚ με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης για θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19 όσον αφορά την μετακίνηση των υποψηφίων από και προς το Εξεταστικό Κέντρο στις 6/2/2021, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Για να προσέλθουν οι υποψήφιοι στο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να δηλώσουν στο 8998 ως σκοπό μετακίνησης τον αριθμό «8». Η συστημένη επιστολή που έχει αποσταλεί από τη ΡΑΕΚ (στην οποία φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, η ημέρα και τόπος εξετάσεων και το πρόγραμμα των εξετάσεων) θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη δήλωση του αριθμού «8» στο 8998 ως σκοπό μετακίνησης, το οποίο και πρέπει να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία. 

Κατά την αποχώρησή των υποψηφίων από το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να δηλώσουν στο 8998 ως σκοπό μετακίνησης τον αριθμό «8». Σχετική βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία θα δοθεί στο Εξεταστικό Κέντρο την ημέρα των εξετάσεων, θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη δήλωση του αριθμού «8» στο 8998 ως σκοπό μετακίνησης, το οποίο και πρέπει να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία.