Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έχει προκηρύξει το Διαγωνισμό 07/2017 "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΡΑΕΚ".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο 
Διαγωνισμός 07/2017

ΡΑΕΚ
 
Λευκωσία, 8/12/2017