Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται επισκέψεις στα γραφεία της. Καλείται το κοινό για την εξυπηρέτησή του να επικοινωνεί με τη ΡΑΕΚ τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 
Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια και/ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΡΑΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν στη ΡΑΕΚ τα όποια αιτήματα τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, το κοινό καλείται να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 22666363 ή στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Χρήσιμοι Συνδέσμοι:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - COVID-19