Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και o Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), συνδιοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης (RESEE2023) για να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, διδάγματα και ευκαιρίες για επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τονίζοντας τη σημασία της Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο και σε παρόμοιες οικονομίες, να τονίσουν τη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.