Στις 4 Ιουλίου 2022, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ) από τις χώρες μέλη του Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum - EMFG), συναντήθηκαν στην Αθήνα για τη 2η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (Regulatory Authority Advisory Committee - RAAC). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των ΕΡΑ από τις χώρες που συμμετέχουν στο EMFG είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και αυτοπροσώπως.

Τη συνάντηση φιλοξένησε η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΡΑΕ, στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, με την παρουσία όλων των κορυφαίων στελεχών της RAAC, κ. Μάριου Παναγίδη – Πρόεδρου EB EMGF και Πρόεδρου RAAC, κ. Osama Mobarez – Γενικού Γραμματέα EMGF, και Μηχ. Karem Mahmoud – Αντιπρόεδρου RAAC.

Το EMGF είναι ένας διεθνής οργανισμός που απαρτίζεται από χώρες παραγωγής, κατανάλωσης και διαμετακόμισης φυσικού αερίου, ο οποίος στοχεύει στο συντονισμό δομημένων συζητήσεων και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο την υποστήριξη και την επιτάχυνση της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην επίτευξη των στόχων του, το EMFG υποστήριξε τη σύσταση της «RAAC», μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ρυθμιστικών Αρχών, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας κάθε μέλους του EMGF για να μοιραστούν την εμπειρία τους συμβάλλοντας έτσι στην εναρμόνιση των κανονισμών καθώς και των πολιτικών διάθεσης και προμήθειας φυσικού αερίου σε περιφερειακό επίπεδο.

Στη 2η συνάντησή τους, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη της RAAC συζήτησαν για το πρόγραμμα εργασίας της RAAC, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των αγορών φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της, καθώς και θέματα σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, τις πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης, την πρόσβαση Τρίτων στα Δίκτυα και Εγκαταστάσεις, καθώς και για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

Οι Πρόεδροι των ΕΡΑ που συμμετέχουν στο RAAC πραγματοποίησαν επίσης Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, όπου είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν το όραμά τους σχετικά με τον ρόλο του RAAC στην περιφερειακή συνεργασία και τη σημασία του στο συντονισμό του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Πρόεδροι αναγνώρισαν την αξία μιας στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών της RAAC μέσω παραγωγικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων αλλά και τεχνικών γνώσεων σχετικά με το ρυθμιστικό περιβάλλον και την ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση του ενεργειακού τομέα.

Τα μέλη της RAAC συμφώνησαν ότι η επόμενη συνάντησή τους θα διεξαχθεί στη Ρώμη το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2022.