Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ανακοινώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Κελίρης, μόνιμος Λειτουργός Α΄(Ηλεκτρισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) προάγεται στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ από την 1η Μαρτίου 2019.