Πραγματοποιείται στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2014 στην  Αθήνα, συνάντηση  του Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  Ρυθμιστών  Ενέργειας  (CEER)  και  των Ρυθμιστικών  Αρχών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Αυστρίας  με  τους  Ισραηλινούς  Ρυθμιστές Ενέργειας σε θέματα Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. 

Κατά την συνάντηση,  αναμένεται να συζητηθούν θέματα που αφορούν  τις  πρόσφατες εξελίξεις ανάπτυξης  στην αγορά ενέργειας  σε Ευρώπη και Ισραήλ, τις δομικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, υποδομών, επενδύσεων καθώς  τις εξελίξεις επί των ερευνών  των Υδρογονανθράκων στην Νοτιανατολική Μεσόγειο. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο