CHAIRMAN:
Dr. Andreas Poullikkas
Tel: 22 666313
Email: apoullikkas@cera.org.cy

VICE-CHAIRMAN:
Philippos (Alkis) Plilippou Φίλιππος (Άλκης)  
Tel: 22 666301
Email: aphilippou@cera.org.cy

MEMBER:
Neophytos Hadjigeorgiou  
Tel: 22 666302
Email: nhadjigeorgiou@cera.org.cy