​Αρ. Απόφασης: 088/2018

Ημερομηνία: 20/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο   Γιαννάκη Γιάγκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (45/13), στο τεμάχιο 851, στην κοινότητα Στρουμπί της επαρχίας Πάφου    με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα Γιάννα Ηλιάδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (-/2-147-366), στο τμήμα 4, στο τεμάχιο 283, στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο  Νικόλα Νικάνδρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (51/16), στο τεμάχιο 563, στην κοινότητα Νατά  της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Aristoklia Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,95ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (28/40), στο τεμάχιο 35, στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Aristoklia Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,99ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/39W2), στο τμήμα 4, στο τεμάχιο 16, στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία   Ήφαιστος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ , συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,65ΜWp , στο Φ/ΣΧ. (47/33), στο τεμάχιο 948, στην κοινότητα Ομόδους της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Μιχαλάκη Χατζηπέτρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/24), στο τεμάχιο 56, στην κοινότητα Παλαιομετόχου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  S.S.H. Idalium Solar Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/32E2), στο τμήμα 12, στο τεμάχιο 737, στην περιοχή Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία   S.S.H. Arkosykia Solar Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,504ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/40E1), στο τμήμα 12, στα τεμάχια 1208 και 610, στην περιοχή Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία   Π. Νικολαϊδης και Συνεργάτες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,83ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/54), στο τεμάχιο 590, στην περιοχή Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.