Αρ. Απόφασης: 372/2020

Ημερομηνία: 13/11/2020


Θέμα: 6 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 7,09MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, , φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,95MWp, στο Φ/Σχ. 5/04, τεμάχιο 138, στη Στενή της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον AT, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,49MWp, στο Φ/Σχ. -/2-207-383, τμήμα 2, τεμάχιο 367, στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Panaska Trading Company Ltd (ΗΕ 32687), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 30/32W2, τμήμα J, τεμάχιo 566, στο Γέρι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, και σύστημα αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών αποθηκευτικής ισχύος 6MWh στο Φ/Σχ. 40/11, τεμάχιο 567, στην Λουρουκίνα της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,493MWp, στο Φ/Σχ. -/2-217-348, τεμάχιο 287, στον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Invar Energy Investment Ltd (ΗΕ 320822), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,05544MWp, στο Φ/Σχ. 40/54Ε1, τμήμα 7, τεμάχιo 259, στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.