Αρ. Απόφασης: 265/2019

Ημερομηνία: 07/10/2019

Θέμα: Αίτησεις για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Άριστο Τσίγκη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 29/28, τεμάχιο 133, στην Ορούντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 10 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 31/49, τεμάχιο 273, στην Ποταμιά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 10 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 31/49, τεμάχια 272 και 454, στην Ποταμιά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Μαρούλλα Τούρβα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-366, τμήμα 4, τεμάχιο 207, στις Πάνω Αρόδες, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 211, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 208, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 209, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 207, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία CCS Stylianides Developments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ 53/26, τεμάχιο 114, στις Πάνω Κυβίδες, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.