Αρ. Απόφασης: 25/2020

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Βιομάζας, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2082-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Suneco Industries Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στην Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1815-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Τ.Τ.8 Plastics Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1965-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Space Guard Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στην Φιλούσα Χρυσοχούς, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1926-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Ανδρέα Ελευθεριάδη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στην Βυζακιά, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1781-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από βιομάζα, της εταιρείας KTV Green Enterprises Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης 1MWp, στον Κάμπο, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.