Αρ. Απόφασης: 236/2023

Ημερομηνία: 21/07/2023

Θέμα: 
Αιτήσεις για Χορήγηση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς (Υπ’ Αριθμόν 4746, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762 και 4763)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023 υπ’ αριθμόν 50/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4746 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Bioland Project 96 Ltd (ΗΕ 434859), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,4MWp, στο τεμάχιο 160 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 50/06, στην Δρομολαξιά της Επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4748 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας BP-S 108 Ltd (ΗΕ 440884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,65MWp, στο τεμάχιο 223 του Τμήματος 7, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-274-373, στην Ξυλοφάγου της Επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4749 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας BP-S 108 Ltd (ΗΕ 440884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο τεμάχιο 280 του Τμήματος 7, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-274-373, στην Ξυλοφάγου της Επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4750 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο τεμάχιο 41 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-283-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4751 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp, στο τεμάχιο 41 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-283-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4752 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,8MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4753 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,4MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4754 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,4MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4755 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6MWp, στο τεμάχιο 61 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-277-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4756 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,35MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4757 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,7MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4758 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4759 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4760 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4761 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4MWp, στο τεμάχιο 474 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4762 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο τεμάχιο 521 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμόν 4763 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 521 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 503/2023, ημερομηνίας 18/07/2023, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 27(4), 30 και 142(2),
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), και
 • Τις υπ’ αριθμόν 373/2021 και 45/2022 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17/12/2021 και 25/02/2022 αντίστοιχα, αναφορικά με το πλαίσιο αδειοδότησης των Εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής Άδειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Κάθε αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα έγγραφα και θεωρείται πλήρης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι Αιτητές, σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν τις αιτήσεις τους, κρίνεται ότι κατέχουν την τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν τα προτεινόμενα με την αίτηση τους έργα, και
 • Τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με τις παραδοχές της τεχνοοικονομικής μελέτης, κρίνονται βιώσιμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 96 Ltd (ΗΕ 434859), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,4MWp, στο τεμάχιο 160 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 50/06, στην Δρομολαξιά της Επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 108 Ltd (ΗΕ 440884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,65MWp, στο τεμάχιο 223 του Τμήματος 7, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-274-373, στην Ξυλοφάγου της Επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 108 Ltd (ΗΕ 440884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο τεμάχιο 280 του Τμήματος 7, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-274-373, στην Ξυλοφάγου της Επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο τεμάχιο 41 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-283-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp, στο τεμάχιο 41 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-283-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,8MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,4MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,4MWp, στο τεμάχιο 722 του Τμήματος 13, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-282-379, στην κοινότητα Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6MWp, στο τεμάχιο 61 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-277-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,35MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,7MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  12. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  13. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  14. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 306 του Τμήματος 12, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-276-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  15. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4MWp, στο τεμάχιο 474 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  16. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο τεμάχιο 521 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  17. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ketonis Developments Ltd (ΗΕ 47802), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο τεμάχιο 521 του Τμήματος 3, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-278-381, στην κοινότητα Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.