Αρ. Απόφασης: 183/2019

Ημερομηνία: 22/07/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Λειτουργίας Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία New Way Engineering Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/Σχ. 35/34, τεμάχιο 433, στην Κρήτου Τέρρα της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 14 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,9ΜWp, στο Φ/Σχ. 31/63, τεμάχια 433 και 434, στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Ankei Photovoltaics Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/Σχ. 28/38, τεμάχιο 261, στην Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Γιώργο Ιακώβου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/Σχ. 28/38, τεμάχιο 262, στην Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Βασιλική Γεωργίου Κουρτελάρη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/Σχ. 30/33W1, τμήμα 4, τεμάχιο 111 στους Εργάτες, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Δέσποινα Τσιγαρίδη Παπασταύρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/Σχ. 30/49Ε1, τμήμα 5, τεμάχιο 551 στους Εργάτες, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Δέσποινα Τσιγαρίδη Παπασταύρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,11165ΜWp, στο Φ/Σχ. 39/03, τεμάχιο 365 στους Εργάτες, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία K. Nicolaou & Sons Roadtech Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,891ΜWp, στο Φ/Σχ. 51/13, στο τεμάχιο 200, στην κοινότητα Αγία Μαρινούδα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.