Αρ. Απόφασης: 171/2019

Ημερομηνία: 09/07/2019

Θέμα: Αίτηση για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν E1964/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της υπ’ αριθμόν E1964/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, της εταιρείας K. Nicolaou & Sons Roadtech Ltd, από 1MWp σε 0,891MWp.
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία K. Nicolaou & Sons Roadtech Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.