Αρ. Απόφασης: 154/2019

Ημερομηνία: 21/06/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να χορηγήσει Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην ΑΗΚ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 58/48, τεμάχιο 15 στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.