Αρ. Απόφασης: 137/2019
 
Ημερομηνία: 31 Μαίου 2019

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν Ν.419(Α)/Κ19-2006 Άδειας Κατασκευής

 
Αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αρ. Άδειας N.419(Α)/Κ19-2006 στα Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας.  
 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ19-2006, της εταιρείας Stivo Trading Ltd μέχρι τις 09/11/2024. 
  2. Η Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό N.419(Α)/Κ19-2006, ημερομηνίας 10/11/2006.
  3. Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd.