Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 καλεί το κοινό για την εξυπηρέτησή του να επικοινωνεί με τη ΡΑΕΚ τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 
Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας και εξαίρεσης από άδεια και οποιουδήποτε αιτήματος σε σχέση με άδεια και εξαίρεση από άδεια μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΡΑΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. Με την υποβολή της αίτησης θα δίνονται οδηγίες στους ενδιαφερόμενους για ηλεκτρονική καταβολή του απαιτούμενου τέλους.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, το κοινό καλείται να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 22666363 ή στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Χρήσιμοι Συνδέσμοι:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - COVID-19

Συχνές Ερωτήσεις που εξηγούν το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά παραγωγή υλικών για την αντιμετώπιση του ιού

Πρότυπα Τυποποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή υλικών