Η κα. Πολυξένη Μενελάου, μόνιμος Λειτουργός Ενέργειας (Οικονομικές Υπηρεσίες), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), προάγεται στη μόνιμη θέση Λειτουργός Α’ (Οικονομικές Υπηρεσίες), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.