Δελτίο Τύπου
Συνάντηση των Συντακτών του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού 
Journal of Power Technologies
                                                                                        
Στο πλαίσιο του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 1η έως τις 2 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη σήμερα συνάντηση των Συντακτών του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Journal of Power Technologies υπό την αιγίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, συμμετείχε στη συνάντηση ως ένας από τους συντάκτες του εν λόγω περιοδικού το οποίο εξειδικεύεται σε θέματα πυρηνικής ενέργειας και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε θέματα αποθήκευσης και τεχνοοικονομικών αναλύσεων.

Μεταξύ των σημείων συζήτησης ήταν και η θεματολογία του περιοδικού, τα δημοφιλέστερα άρθρα του, η σύγκριση της πορείας του περιοδικού με άλλα επιστημονικά περιοδικά βάσει στατιστικών μελετών, καθώς και ο προγραμματισμός των μελλοντικών του εκδόσεων.
 
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018