Επίτιμος ομιλητής στην Ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) Ελλάδος, με θέμα «Οι Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030 αποτελούν αναγκαιότητα», ήταν ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς.  Η ημερίδα διεξήχθη την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green».
 
Στην Ημερίδα συμμετείχαν Δήμοι που επελέγησαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 από και προς τον πολίτη».

Ο Δρ. Πουλλικκάς στην τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στο ρόλο του υδρογόνου για τις μελλοντικές αειφόρες πόλεις.

Ξεκινώντας ανέφερε πως κατά τη μετάβαση της ΕΕ προς την οικονομία του υδρογόνου αναμένεται ότι αρχικά μέρος του φυσικού αερίου θα αναμορφώνεται και θα παράγεται υδρογόνο. Επίσης, όπως σημείωσε, θα αρχίζουν να δημιουργούνται οι πρώτες κοινότητες ή κοιλάδες υδρογόνου που θα παράγουν πράσινο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Δρ. Πουλλικκά στην αναγκαιότητα της μεγάλης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς, επίσης, και στην ανάγκη ένταξης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου.

Τόνισε μάλιστα πως αναμένεται ότι τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής υδρογόνου θα βρίσκονται σε εμπορική βάση και θα καλύπτουν μέρος της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικές εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα.

Κατά την πλήρη μεταστροφή από τη σημερινή οικονομία του άνθρακα στην οικονομία του υδρογόνου, η χρήση των παραγώγων του πετρελαίου θα μειωθεί προς το μηδέν, αφού αναμένεται ότι θα γίνεται χρήση του υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο θα παράγεται είτε από αναμόρφωση του φυσικού αερίου, είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕΕ θα έχει πλέον μετατρέψει την υφιστάμενη οικονομία της σε οικονομία υδρογόνου.

Ο Δρ. Πουλλικκάς, έκανε ταυτόχρονα αναφορά στις διάφορες, ανά τον κόσμο, εθνικές στρατηγικές υδρογόνου όπου, έως το 2035, αναμένεται η πρώτη πόλη υδρογόνου. Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα της τιμής του πράσινου υδρογόνου, σημείωσε ότι χρειάζεται να μειωθεί το κόστος παραγωγής του πράσινου υδρογόνου από τα 5 δολάρια ανά κιλό που είναι σήμερα στα περίπου 1.5 δολάρια ανά κιλό.

Λευκωσία 11 Μαρτίου 2024