Πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2016, στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η τελετή διαβεβαίωσης του νέου μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κ. Νεόφυτου Χατζηγεωργίου.

Την ΡΑΕΚ από τις 26/4/2016 απαρτίζουν οι:
 Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος
Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου, Αντιπρόεδρος
Νεόφυτος (Άκης) Χατζηγεωργίου, Μέλος.


Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «η ΡΑΕΚ διαδραματίζει, όπως είναι καλά γνωστό, καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση μιας σταθερής και υγιούς αγοράς ενέργειας, έχοντας ως πρωταρχική της υποχρέωση τη διασφάλιση της επάρκειας ενέργειας, με επίκεντρο την προστασία του συμφέροντος του καταναλωτή. 

Σε καιρούς κατά τους οποίους επισυμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ο τομέας της Ενέργειας στην Κύπρο αλλάζει εκ βάθρων σε ζητήματα δομής, οργάνωσης, αλλά και των μέσων προς αξιοποίηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕΚ είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να εργάζεται όπως έπραττε μέχρι σήμερα, συλλογικά, συντονισμένα και με υπευθυνότητα εντός του πλαισίου των προνοιών της νομοθεσίας και ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του δύσκολου έργου που της έχει ανατεθεί.

Φίλε Νεόφυτε,

Ο διορισμός σας στη θέση του Μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς μαζί με τον φίλο Πρόεδρο Ανδρέα Πουλλικκά και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής αναμένεται να αντιμετωπίσετε τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουν ανακύψει στο ενεργειακό τοπίο της χώρας μας τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, στο σύνολο των βραχυπρόθεσμων ενεργειών που καλείται να επιτελέσει η ΡΑΕΚ εντάσσεται και ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών αδειοδότησης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου και η υλοποίηση του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, δρομολογείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού, αλλά και η ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ. Ζωτικής σημασίας κρίνεται ακόμα η εκπλήρωση των στόχων του 2020 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι διαδέχεστε – και είναι ευκαιρία να εκφράσω την εκτίμησή μου για το σημαντικό του έργο – το τέως μέλος της ΡΑΕΚ, τον Κύπρο Κυπριανίδη, η θητεία του οποίου έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2016, μετά από 12 συναπτά έτη εξαιρετικής προσφοράς στην Αρχή. 

Η προσήλωσή του στην εκτέλεση των καθηκόντων του με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό χαρακτήριζε κατά κοινή ομολογία, τον κ. Κυπριανίδη καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ακολουθήσετε τα ίδια βήματα, με την ίδια ευθυκρισία, με την ίδια καθαρότητα, με την ίδια αποφασιστικότητα και εργατικότητα.

Είμαι βέβαιος ότι θα σταθείτε άξιος συνεχιστής του έργου του προκατόχου σας, ώστε τα μέλη της ΡΑΕΚ, με την ευσυνείδητη και σκληρή εργασία τους, αλλά και με την απρόσκοπτη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς και, κυρίως, με το Υπουργείο Ενέργειας, να συντελέσουν στην επίτευξη των σημαντικών στόχων που έχει θέσει το κράτος.

Έχοντας την αμέριστη στήριξη από πλευράς μου, όπως και αυτή του Υπουργείου Ενέργειας, δεν διατηρώ καμία επιφύλαξη ως προς την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία του έργου σας, μέσα από τη συλλογικότητα, δικαιώνοντας την επιλογή της Πολιτείας για τον διορισμό σας».

Από πλευράς του ο κ. Χατζηγεωργίου είπε: «κ. Πρόεδρε σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου και σας διαβεβαιώνω ότι με αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ και τον αρμόδιο Υπουργό θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε ο τομέας να λειτουργήσει με ασφάλεια προς το συμφέρον της οικονομίας του τόπου και του Κύπριου καταναλωτή».

(Πηγή της φωτογραφίας είναι το ΓΤΠ)