Στην ημερίδα με θέμα «Πράσινο Υδρογόνο στην Κύπρο» που διοργανώθηκε από το Hydrogen Europe, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και τον Σύνδεσμο Υδρογόνου Κύπρου παρευρέθηκε και μίλησε ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, χαιρέτισαν οι Υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής Hydrogen Europe, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι από την επιχειρηματική κοινότητα.
 
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, ο Δρ. Πουλλικκάς προσκλήθηκε ως ομιλητής στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την προώθηση του πράσινου υδρογόνου», όπου είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί́ επί των προκλήσεων της μετάβασης της ΕΕ από την οικονομία του άνθρακα στην οικονομία του υδρογόνου και για την ανταγωνιστικότητα της τιμής του πράσινου υδρογόνου.
 
Στην ομιλία του ο Δρ. Πουλλικκάς είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
Kατά την μετάβαση της η ΕΕ προς την οικονομία του υδρογόνου αναμένεται ότι αρχικά η χρήση του πετρελαίου θα περιοριστεί για την κάλυψη μόνο αναγκών του τομέα των μεταφορών. Πρωταγωνιστής, πλέον, σε όλους τους τομείς θα είναι το φυσικό αέριο. Συνάμα, μέρος του φυσικού αερίου θα αναμορφώνεται και θα παράγεται υδρογόνο. Επίσης, θα αρχίσουν να δημιουργούνται οι πρώτες κοινότητες ή κοιλάδες υδρογόνου, όπου θα παράγουν πράσινο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα πρώτα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής υδρογόνου θα βρίσκονται πλέον σε εμπορική βάση και θα καλύπτουν μέρος της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικές εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα. Κατά την πλήρη μεταστροφή από την σημερινή οικονομία του άνθρακα στην οικονομία του υδρογόνου, το πετρέλαιο δεν θα χρησιμοποιείται πλέον, αφού αναμένεται ότι θα γίνεται χρήση του υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο θα παράγεται, είτε από αναμόρφωση του φυσικού αερίου είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕΕ θα έχει πλέον μετατρέψει την υφιστάμενη οικονομία της σε οικονομία υδρογόνου.
 
Επίσης, όσον αφορά το ηλεκτρικό σύστημα με την αποθήκευση του υδρογόνου θα επιλυθούν και τα προβλήματα αξιοπιστίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, σήμερα κατά τις νυκτερινές ώρες, όπου η ζήτηση είναι χαμηλή, λόγω τεχνικών προβλημάτων μερικά αιολικά πάρκα δεν μπορούν να δεσμευτούν στο ηλεκτρικό σύστημα. Όμως, μελλοντικά, με τη χρήση μηχανισμών αποθήκευσης υδρογόνου θα μπορούν να δεσμεύονται, όποτε υπάρχει αιολικό δυναμικό και στην περίπτωση που δεν μπορούν να διοχετεύουν απευθείας την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα (π.χ., λόγω χαμηλής ζήτησης) θα μπορούν να παράγουν πράσινο υδρογόνο με ηλεκτρόλυση του νερού. Το υδρογόνο θα μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου η ζήτηση είναι ψηλή ή στους υπόλοιπους ενεργειακούς τομείς, όπως στις μεταφορές. Μακροπρόθεσμα με την εγκατάσταση και τη χρήση του έξυπνου υπέρ-δικτύου, το οποίο θα ενώνει το ηλεκτρικό συστήματα της Ευρώπης με αυτό της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας θα μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγάλη κλίμακα εκεί όπου υπάρχει ψηλό δυναμικό.
 
Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της τιμής του πράσινου υδρογόνου χρειάζεται το κόστος παραγωγής του πράσινου υδρογόνου να μειωθεί από τα 5 δολάρια ανά κιλό που είναι σήμερα στα περίπου 1.5 δολάρια ανά κιλό.