Στο Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum - EMGF) με θέμα «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο» παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2024. Η σύνοδος διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και τη Γραμματεία του EMGF, με πεδία εστίασης την παραγωγή και μεταφορά υδρογόνου, την χρήση υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων.
 
Οι χώρες μέλη του EMGF είναι η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη. Συμμετέχουν ως παρατηρητές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα.
 
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, ο Δρ. Πουλλικκάς προσκλήθηκε ως επίτιμος ομιλητής στην Ενότητα με τίτλο «Ανάπτυξη της αλυσίδας υδρογόνου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» όπου είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί των προκλήσεων από τη χρήση υδρογόνου στα ενεργειακά συστήματα και κατά πόσο μπορούν τα αποθέματα φυσικού αερίου και το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου να βοηθήσουν την περιοχή και την ΕΕ να γίνουν κλιματικά ουδέτερες.
 
Ξεκινώντας με τις προκλήσεις από τη χρήση υδρογόνου στα ενεργειακά συστήματα ο Δρ. Πουλλικκάς ανέφερε ότι δύο παράγοντες εμποδίζουν τη χρήση του υδρογόνου. Πρώτο η ανθεκτικότητα του εξοπλισμού και δεύτερο το κόστος παραγωγής υδρογόνου. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα του εξοπλισμού σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν δώσει τις αναγκαίες λύσεις με βάση την κατασκευαστική εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ηλιακές και αιολικές τεχνολογίες. Το υδρογόνο ως καύσιμο είναι πλέον έτοιμο να γίνει πραγματικότητα  όμως, όσον αφορά το κόστος παραγωγής ειδικά του πράσινου υδρογόνου χρειάζεται αρκετή δουλειά αφού θα πρέπει το κόστος παραγωγής του υδρογόνου για να είναι ανταγωνιστικό του φυσικού αερίου (άνω των 20 δολαρίων ανά μεγαβατώρα) θα πρέπει να μειωθεί από τα 5 δολάρια ανά κιλό που είναι σήμερα στα περίπου 1.5 δολάρια ανά κιλό. Ήδη ανά τον κόσμο βρίσκονται διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου για την απόκτηση της κατάλληλης εμπειρίας και μείωσης του κόστους παραγωγής.
 
Στο ερώτημα κατά πόσο μπορούν τα αποθέματα φυσικού αερίου και το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου να βοηθήσουν την περιοχή και την ΕΕ να γίνουν κλιματικά ουδέτερες ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ προέβη σε ανάλυση της ύπαρξης αποθεμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω αποθέματα φυσικού αερίου μπορούν να δώσουν μια μεταβατική λύση για τις ανάγκες της Ευρώπης σε φυσικό αέριο μέχρι την ολοκλήρωση της ενεργειακής μετάβασης. Επιβάλλεται όμως η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός κοινού στρατηγικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων τη σύνδεση των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη σύνδεση των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω αγωγών φυσικού αερίου ή/και εικονικών αγωγών φυσικού αερίου, την ενσωμάτωση τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τη χρήση μπλε υδρογόνου που παράγεται από αναμόρφωση φυσικού αερίου και πράσινου υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξαγωγή αειφόρου ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την εξαγωγή υδρογόνου σε Ευρωπαϊκές χώρες.
 
Λευκωσία 30 Μαΐου 2024