Την πρόοδο του έργου κοινού ενδιαφέροντος με τίτλο «Euroasia Interconnector» που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, συζήτησαν σε διάσκεψη οι Κυπριακές και Ισραηλινές Αρχές την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. 

Η διάσκεψη διοργανώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή για θέματα Ηλεκτρισμού του Ισραήλ (EAI) στo πλαίσιο αλληλοενημέρωσης επί του έργου κοινού ενδιαφέροντος «Euroasia Interconnector» και  της ανανέωσης της συνεργασίας μεταξύ των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου-Ισραήλ. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ορόσημο στις κοινές προσπάθειες των δυο χωρών για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. 

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς και υπηρεσιακοί, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κύπρου, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Oren Anolik, ο Πρόεδρος της Ισραηλινής Ρυθμιστικής Αρχής κ. Amir Shavit και υπηρεσιακοί, ο CEO και Chief Operations Officer του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος του Ισραήλ (ISO-NOGA) κ. Shiki Fisher και υπηρεσιακοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ, o Πρόεδρος και CEO  της Euroasia Interoconnector ltd κ. Νάσος Κτωρίδης και εκπρόσωποι της εταιρείας. 

Το EuroAsia Interconnector Project, είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε  λειτουργία τα επόμενα χρόνια, θέτοντας τέλος στην ενεργειακή απομόνωση των δύο χωρών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η υλοποίηση του έργου «EuroAsia Interconnector» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου και για τις δύο χώρες, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες συνέργειες που θα επιταχύνουν την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προάγοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών.  

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αναφέρθηκε ότι οι επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, οι παράπλευρες αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν το Έργο διασύνδεσης «Euroasia Interconnector» πιο επίκαιρο και πιο σημαντικό από ποτέ. Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, το Ισραήλ και η Κύπρος χρειάζεται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την από κοινού ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ειδικότερα κατά τη διάσκεψη αναλύθηκαν οι πρόνοιες και o τρόπος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο αξιολόγησης του έργου «Euroasia Interconnector» και συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης του εν λόγω έργου. Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν όπως πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα διάσκεψη στο Ισραήλ για σκοπούς συνέχισης της συζήτησης. 


Λευκωσία, 31 Οκτωβρίου 2022