Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και τα Μέλη της
Ενώπιον μεγάλων προκλήσεων η ΡΑΕΚ
Στόχος η δημιουργία υγιούς αγοράς ενέργειας στην Κύπρο και η προστασία των καταναλωτών
 
Μεγάλες προκλήσεις έχει ενώπιον της τα επόμενα χρόνια η ΡΑΕΚ. Αυτό προκύπτει μέσα από την ενημέρωση των δημοσιογράφων που έκαναν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και το Μέλος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, κ. Φίλιππος Φιλίππου και κ. Νεόφυτος Χατζηγεωργίου.
 
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΡΑEK Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, οι προκλήσεις αφορούν τη λειτουργία της μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, την υλοποίηση του νέου μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, την εκπλήρωση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου σε ένα ευέλικτο και αμφίδρομο δίκτυο για τη μαζική εισδοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέραν του 2020 και την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
 
Σχετικά με τη μέχρι τώρα δράση της ΡΑΕΚ, είπε ότι οι κύριες εξουσίες της Αρχής είναι η επίβλεψη και η ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η διασφάλιση του ουσιαστικού και υγιή ανταγωνισμού, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η εξασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας, της επάρκειας και της αξιοπιστίας στην παροχή ενέργειας και η ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ. 
 
Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρισμού, ο κ Πουλλικκάς υπογράμμισε ότι πρόσφατα, η ΡΑΕΚ έχει αδειοδοτήσει 4 ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρισμού δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για τη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού. Αναμένεται όπως, είπε, να δραστηριοποιηθούν με την ένταξη ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρισμού στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου έτσι ώστε οι τιμές ηλεκτρισμού να κινηθούν προς τα κάτω. 
 
Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ ανέφερε ότι η ΡΑΕΚ έλαβε σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, στην προστασία του καταναλωτή και στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 
Όπως εξήγησε, ο κ Πουλλικκάς, στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης, βρίσκονται οι πολίτες, αφού οι τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές με μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή. 
 
Στόχος είπε είναι να δημιουργηθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα ενοποιημένη αγορά εσωτερικής ενέργειας, ώστε να είναι το βέλτιστο εργαλείο για να διασφαλιστούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας, να είναι εγγυημένη η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
 
Εξάλλου, πρόσθεσε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργειακή Ένωση αφορά, πρωτίστως, τα κράτη μέλη που σήμερα αδυνατούν να διαπραγματευτούν και αναγκάζονται να εισαγάγουν ενέργεια με δυσμενείς όρους στις συμβάσεις προμήθειας, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους θέσης, όπως είναι η Κύπρος. Για τα κράτη μέλη που προμηθεύονται ενέργεια με δυσμενέστερους όρους και ψηλότερες τιμές, η Ενεργειακή Ένωση αναμένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα προσφέροντας τη δυνατότητα για μείωση του ενεργειακού κόστους.
 
Καταληκτικά, τονίστηκε ότι η επιτυχής λειτουργία της ΡΑΕΚ στηρίζεται στην ανεξαρτησία, τη διαφάνεια στις αποφάσεις της και την προστασία των καταναλωτών και επενδυτών ενέργειας.
 
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διαβεβαίωσαν ότι η ΡΑΕΚ θα συνεχίσει να εκτελεί το έργο της για τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής και δίκαιης ενεργειακής ρύθμισης με επίκεντρο πάντοτε τον καταναλωτή. 
 
Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2018