Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, η Διαβεβαίωση της ανανέωσης της θητείας για ακόμη επτά έτη του Μέλους της ΡΑΕΚ ενώπιον του έντιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας κας. Νατάσας Πηλείδου.
 
Την Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ απαρτίζουν οι:
 
Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος 
Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου, Αντιπρόεδρος 
Νεόφυτος (Άκης) Χατζηγεωργίου, Μέλος.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του ανέφερε:
 
Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ στον επαναδιορισμό του κύριου Νεόφυτου Χατζηγεωργίου, στη θέση του μέλους της ΡΑΕΚ Κύπρου.
 
Πέραν των ακαδημαϊκών σας γνώσεων, αλλά και της πολύχρονης εμπειρίας σας στα θέματα ενέργειας, καθοριστικής σημασίας για τον επαναδιορισμό σας κ. Χατζηγεωργίου υπήρξε και η υψηλή συνδρομή σας στο πολυσήμαντο έργο που επιτελεί η Αρχή.
 
Έργο άμεσα συνυφασμένο με τον εθνικό στόχο που έχουμε θέσει για να καταστεί η ενέργεια πηγή πλούτου, ευημερίας και ασφάλειας για τη χώρα και μοχλός για την πράσινη ανάπτυξη.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε υιοθετήσει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θέτει στο επίκεντρό του:
 • Τη δημιουργία ανταγωνιστικής και υγιούς εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
 • Την έλευση και δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου.
 • Την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου.
Αξίζει να σημειώσω ότι, στο πλαίσιο των δράσεων του εν λόγω στρατηγικού σχεδιασμού, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σημειώσει ουσιαστικά βήματα.
Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζω την ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν:
 • Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.
 • Τη σύσταση της ΡΑΕΚ και του Γραφείου της ως ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
 • Την ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.
Τα εν λόγω νομοσχέδια περιλαμβάνουν, επίσης, ρυθμίσεις σχετικές με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, οι οποίες την παρούσα συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών ενέργειας παγκοσμίως, είναι υψίστης σημασίας.
 
Επιπλέον:
 • Υιοθετήσαμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα υλοποίησης το 2030, το οποίο βασίζεται στις συστάσεις της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.
 • Καταθέσαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο, μεταξύ άλλων, προνοεί τη δημιουργία εξειδικευμένου one-stop center, με σκοπό να διευκολυνθεί η πληροφόρηση, η εξυπηρέτηση και η αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό συνάδει απόλυτα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσει μηχανισμό ταχείας εξέτασης και αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εξασφαλίσαμε χορηγία 657 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις κατασκευαστικές εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με Ισραήλ και την Κρήτη, «EuroAsia Interconnector», ενώ για την υλοποίηση του έργου έχουν συμπεριληφθεί και  100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο».
 • Την προώθηση της υλοποίησης 223 εμπορικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με την ολοκλήρωσή τους και σε συνδυασμό με τα συστήματα σε οικίες και επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί πέραν των 700 μεγαβάτ η συνολική εγκατεστημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Παράλληλα, υπεγράφησαν Μνημόνια Συναντίληψης, τόσο σε διμερές επίπεδο με την Αίγυπτο όσο και σε τριμερές επίπεδο και με την Ελλάδα, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας.
 • Μέχρι το 2030 αναμένεται να διατεθούν γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ για Σχέδια Χορηγιών για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας.
Την ίδια στιγμή, μέχρι το 2025, με χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων ευρώ, θα εγκατασταθούν 400 χιλιάδες έξυπνοι μετρητές.
 
Σημειώνω, επίσης, ότι το κράτος, όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της χώρας, έχει υπερκαλύψει τους υποχρεωτικούς μας στόχους για το 2020 με ποσοστό 17% αντί 13% που προνοούσε το όλο σχέδιο.
 
Πέραν των όσων ανέφερα, ιδιαίτερης συμβολής στην προσπάθεια για την περαιτέρω υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και σχεδίων χορηγιών, που περιλαμβάνουν ενεργειακή απόδοση κτηρίων και περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι και η διάθεση ποσού 269 εκατομμυρίων ευρώ που προνοείται στο Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος-το Αύριο».
 
Σημειώνεται πως το 2021 διατέθηκαν πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ σε Σχέδια Χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το 2022 το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον των πιο πάνω έχουν εγκριθεί δύο Σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 49 εκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση, τόσο επιχειρήσεων όσο και κτηρίων Δήμων, Κοινοτήτων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.  
 
Τα όσα έχω αναφέρει είναι ενδεικτικά της ουσιαστικής προόδου που έχουμε σημειώσει σχετικά με τον στόχο της απεξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας και τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην πατρίδα μας, προς όφελος και με επίκεντρο πάντοτε την προστασία του καταναλωτή.
 
Κύριε Χατζηγεωργίου, αυτήν ακριβώς την προσπάθεια είναι που καλείσθε να συνεχίσετε με τον επαναδιορισμό σας, και με τα υπόλοιπα των μελών της Αρχής, ώστε σε συνεργασία με την Κυβέρνηση να υλοποιηθούν όχι μόνο οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής, αλλά και όποιες άλλες πολιτικές θεωρείται αναγκαίο να υλοποιηθούν, προκειμένου να πετύχουμε αυτά που έχω προαναφέρει.
 
Δεν έχω αμφιβολία ότι, η όλη υπηρεσία σας στην Αρχή και η στενότατη συνεργασία μεταξύ σας θα είναι το βασικό στοιχείο, πέραν των γνώσεων, που θα βοηθήσει έτσι ώστε η Κυβέρνηση, σε συνεργασία πάντα μαζί σας και με τον συμβουλευτικό και καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζετε, να υιοθετήσει ακόμα περαιτέρω ωφέλιμες πρακτικές για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει».
 
Από την πλευρά του ο κ. Χατζηγεωργίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τον επαναδιορισμό του και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει «με ζήλο, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης» να ασκεί τα καθήκοντα του σε μια περίοδο προκλήσεων με πολλαπλές εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στη χώρα μας.
 
Πρόσθεσε ότι «η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έντονες αναταράξεις λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου δοκιμάζονται, ενώ οι τιμές κινούνται σε ολοένα υψηλότερα επίπεδα για τους καταναλωτές. Οι αγορές αυτές είναι από τη φύση τους πολύπλοκες και όσο και αν  θέλουμε να απλουστεύσουμε τους κανόνες που τις διέπουν, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα πολύπλοκο.
 
Μέσα στις συνθήκες αυτές πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλιση της αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος της Κύπρου με τον βέλτιστο οικονομικά τρόπο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και τους απαιτητικούς στόχους που τίθενται για την πράσινη μετάβαση και την απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα.
 
Στο πλαίσιο αυτό το έργο της ΡΑΕΚ παραμένει σημαντικό, απαιτητικό και συνάμα σύνθετο, δεδομένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κυπριακής αγοράς ενέργειας η οποία είναι μικρή χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση και εξαρτώμενη από τις διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων.
 
Με σκληρή δουλειά και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διεκπεραιωθεί το έργο αυτό με επιτυχία.
 
Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να καταβάλλω κάθε προσπάθεια ώστε σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ να προσεγγίζονται όλα τα θέματα με επιστημονικότητα και επαγγελματισμό στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που παρέχει τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με μόνο στόχο την προστασία και το όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας του τόπου, γενικότερα».

Φωτογραφίες Διαβεβαίωσης