Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 έλαβε χώρα η παρουσίαση της Μελέτης ‘‘Οι νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου’’ από τη Σύμβουλο της ΡΑΕΚ, κυρία Κατερίνα Καραλή, στην παρουσία του έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κυρίου Γιώργου Λακκοτρύπη, εκπροσώπων Κυβερνητικών Υπηρεσιών, του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και πολλών κατόχων αδείας παραγωγής και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του νέου σχεδιασμού από το κοινό που απαντήθηκαν από τη ΡΑΕΚ και τη Σύμβουλό της.

Η παρουσίαση εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας της ΡΑΕΚ για πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία διαφοροποίησης των ρυθμίσεων στην Αγορά Ηλεκτρισμού, που θα επιτρέψουν την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ένταξης και συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ανταγωνιστική αγορά.

Η ΡΑΕΚ θα αναμένει τα σχόλια, ενστάσεις ή/και προτάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, κάτοχο Άδειας ή αιτητή Άδειας, όπως ανακοινώθηκε στο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τον προτεινόμενο λεπτομερή σχεδιασμό για διαφοροποίηση του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 5 Δεκεμβρίου 2014.