Θέσεις Εργασίας 1/2018 - Δημοσίευση 19/10/2018

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Η κλίμακα της θέσης είναι Α13 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2018 1 Διευθυντής Γραφείου ΡΑΕΚ Α13

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους πιο κάτω.