ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΑΕΚ
Παναγιώτης Κελίρης 
Τηλ: 22 666320
Email: pkeliris@cera.org.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λειτουργός Α' - Οικονομικές Υπηρεσίες
Πόλυ Μενελάου - Δραγάτση
Τηλ: 22 666312
Email: pmenelaou@cera.org.cy
 
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Κωνσταντία Ιακωβίδου
Τηλ: 22 666301

Email: ciacovidou@cera.org.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μηχανικός Ενέργειας
Ρογήρος Μιχαηλίδης
Τηλ: 22 027082

Email: rmichaelides@cera.org.cy
 
Μηχανικός Ενέργειας
Χρίστος Καραγιάννης
Τηλ: 22 666318

Email: ckarayiannis@cera.org.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Μηχανικός Ενέργειας Α’
Χριστίνα Σπερέζη
Τηλ: 22 666331
Email: csperezi@cera.org.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μηχανικός Ενέργειας Α’
Μαριλένα Δελέντα
Τηλ: 22 666304
Email: mdelenta@cera.org.cy
 
Μηχανικός Ενέργειας
Χριστίνα Ζουβάνη 
Τηλ: 22 027080

Email: czouvani@cera.org.cy
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μηχανικός Ενέργειας Α’
Ανδρέας Φρίξου
Τηλ: 22 666308

Email: afrixou@cera.org.cy
 
Μηχανικός Ενέργειας
Δημήτρης Ευαγόρου
Τηλ: 22 027083
Email: devagorou@cera.org.cy
 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
Μαρία Μιχαηλίδου
Τηλ: 22 666303

Email: mmichaelidou@cera.org.cy
 
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Χρυσούλα Ευαγγέλου
Τηλ: 22 027084

Email: cevangelou@cera.org.cy
 
Βοηθός Γραφείου
Ρεβέκκα Κατσιάρτου
Τηλ: 22 666302

Email: receptionist@cera.org.cy
 
Βοηθός Γραφείου
Κωνσταντίνος Καραϊσκάκης
Τηλ: 22 666306

Email: ckaraiskakis@cera.org.cy
 
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νομικός
Κατερίνα Νεοφύτου
Τηλ: 22 027085

Email: kneophytou@cera.org.cy
 
Νομικός
Παντελίτσα Παπαχρίστου
Τηλ: 22 666311

Email: ppapachristou@cera.org.cy