Η ΡΑΕΚ, με την Απόφαση 160/2017 έχει εγκρίνει τα νέα τιμολόγια του Προμηθευτή στα οποία παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της τιμής ηλεκτρισμού στις επιμέρους χρεώσεις της κάθε ρυθμιζόμενης δραστηριότητας. Με την επιπλέον πληροφόρηση, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να λάβει καλύτερες αποφάσεις ως προς την κατανάλωση του και να επιλέξει προμηθευτή.

Τα νέα τιμολόγια τα οποία εφαρμόστηκαν μαζί με την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων παρουσιάζουν τις εξής χρεώσεις:
 • Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Χρήση Δικτύου: Αντιστοιχεί στο κόστος χρήσης των δικτύων Μεταφοράς & Διανομής και της δαπάνης του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).
 • Επικουρικές Υπηρεσίες: Αντιστοιχεί στο κόστος για την ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Μέτρηση Κατανάλωσης: Αντιστοιχεί στο κόστος καταγραφής της ένδειξης του μετρητή.
 • Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας: Αντιστοιχεί στο κόστος των υπηρεσιών του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών του.
 • Αναπροσαρμογή Καυσίμων: Αναπροσαρμογή για το κόστος που σχετίζεται με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της ΑΗΚ.
 • Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας: Ανάκτηση των εξόδων (μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) στα οποία η ΑΗΚ υποβάλλεται λόγω του επιπλέον κόστους που επιβαρύνεται από την εφαρμογή της Ειδικής Οικιακής Διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.
 • Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ: Ειδικό τέλος το οποίο η ΑΗΚ εισπράττει και αποδίδει στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
 • Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%.
   
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Καυσίμων περιγράφεται αναλυτικά στην έκθεση στο ακόλουθο σύνδεσμο.

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ανάλυση του νέου τιμολογίου στη βασική τιμή καυσίμου ανά κατηγορία χρέωσης, για ένα μέσο οικιακό καταναλωτή με κατανάλωση 600 kWh, τον Δεκέμβριο του 2017. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τιμή καυσίμου πάνω από 300 €/ΜΤ θα αναπροσαρμόσει το τιμολόγιο προς τα πάνω και θα αυξήσει το ποσοστό χρέωσης παραγωγής ενέργειας, ενώ το αντίστροφο θα συμβεί για οποιαδήποτε τιμή καυσίμου κάτω από 300 €/ΜΤ.