H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται:
 
  • Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Έκδοση Αδειών, ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να διατυπώνει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης άδειας ή τύπου άδειας και 
  • Σύμφωνα με το άρθρο 13 να τροποποιεί άδεια, σε περιπτώσεις που ο κάτοχος άδειας έχει δώσει την συγκατάθεσή του στις τροποποιήσεις.
Η ΡΑΕΚ με την υπ' αριθμόν 264/2019 Απόφαση της έκδωσε τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για Τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού»

Διαδικασία τροποποίησης Άδειας

Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αδειούχο μαζί με το αίτημα τροποποίησης και τα τέλη τροποποίησης, τα οποία ανέρχονται σε €170,86.

Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Έκδοση Αδειών), η ΡΑΕΚ εκδίδει ειδοποίηση:
  • Αναφέροντας ότι προτείνει να κάνει τροποποίηση και καθορίζοντας το αποτέλεσμα της τροποποίησης.
  • Αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προτείνει να κάνει την εν λόγω τροποποίηση.
  • Καθορίζοντας το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή.
  • Λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση η οποία έγινε εντός της πιο πάνω καθοριζόμενης προθεσμίας και που δεν έχει αποσυρθεί.

Η ειδοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας και κατά την κρίση της ΡΑΕΚ δημοσιεύεται συμπληρωματικά σε καθημερινή ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία και αποστέλλεται αντίγραφό της σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.