Δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια για εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου