Απόφαση Αρ. 857 / 2013

Θέμα: Καθορισμός Εξουσιοδοτημένου Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγυήσης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ


Για περισσότερες πληροφορίες και την δημοσίευση της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.