Αρ. Απόφασης: 077/2018

Ημερομηνία: 11/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-380, τεμάχια 183, 186 και 187 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-379, τεμάχια 324, 325 και 366 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 29/31E1, τμήμα 3, τεμάχιo 149 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Dianary Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 29/32E2, τμήμα 3, τεμάχια 206 και 210 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Χάρη Νικολαΐδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. 52/38, τεμάχιο 10 στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε (Πάρκο 1) με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία LCIS Solar Parks Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 901,12kWp, στο Φ/Σχ. 45/64, τεμάχιο 145 στη Νατά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία CKG Sun Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100kWp, στο Φ/Σχ. 49/47, τεμάχιο 168 στην Σκαρίνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία CKG Sun Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. -/2-233-253, τμήμα 2, τεμάχιο 573 στην Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cavexoun Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 320kWp, στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχιο 307 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cavexoun Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχιο 305 και Φ/Σχ. 29/02, τεμάχιο 395 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Three Hats Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1300kWp, στο Φ/Σχ. 29/39Ε1, τμήμα 3, τεμάχιο 37 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Three Hats Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1700kWp, στο Φ/Σχ. 29/39W1, τμήμα 2, τεμάχια 5 και 11 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 13. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Three Hats Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 20/46, τεμάχιο 197 στη Δένεια της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 14. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία AKMK Eco Pioneer Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. -/2-274-379, στο τμήμα 10, τεμάχια 267, 270 και 271, στην κοινότητα Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.